FANDOM


This is the photoshoot for Madonna's eighth studio album Music. The photos were taken by Jean Baptiste Mondino.

Album Photoshoot

Don't Tell Me single cover Photoshoot

These photos were taken by Jean Baptiste Mondino.

What It Feels Like for a Girl single cover Photoshoot

These photos were taken by Jean Baptiste Mondino.


American Pie single cover Photoshoot

These photos were taken by Dah Len.

Album Covers

Single Covers

Promotional tour poster


Musiclogo
Singles | Tour | Photoshoots